درساچوب با هدف ارائه خدمات بهتر در صنایع چوبی تشکیل شده است، این شرکت با توسعه و بهبود مستمر، راه اندازی سرویس های جدید و ارزش آفرینی برای مخاطبین و مشتریان خود، جهت طرح توسعه سازمان اقدام به راه اندازی صفحه اینستگرام به منظور ارتباط بیشتر با مشتریان و همکاران نموده است.