توضیحات

درسا چوب تولید کننده ورق هایگلاس با دستگاه رولینگ در سایزهای مختلف میباشد، در تولید این ورق ها از  مرغوبترین mdf تایلندی وروکش کره ای  استفاده شده و تنوع رنگی بیش از۶۰ مدل دارد.

ورق هایگلاس درسا چوب در سایزهای ۱۶*۱۲۲۰*۲۸۰۰ و۱۶*۱۲۲۰*۲۴۴۰ تولید میشوند .

هم چنین MDF های های گلاس در ابعاد ۲۸۰*۱۲۲ سانتی متر به ضخامت های۸- ۱۶ – ۱۸ و ۲۵ میلی متر نیز موجود میباشد .

g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008
g-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-d008

کاتالوگ ها