توضیحات

صفحات کابینت در سه ضخامت مختلف به شرح زیر قابل تحویل می باشد
– صفحات کابینت به ضخامت ۳۲ میل
– صفحات کابینت به ضخامت ۴۸ میل
– صفحات کابینت به ضخامت ۶۴ میل
این صفحات کابینت تماماً از ام دی اف درجه یک مالزی یا ام دی اف درجه یک تایلندی تولید می گردد.
صفحات کابینت دو لب گرد جهت استفاده در کابینت و مکانهایی که از دو سو آزاد باشند
این صفحات در طول ۴۱۰ سانتیمتر و عرضهای متنوع از ۳۵ سانت الی ۹۰ سانت در ضخامت ۳.۲ سانت قابل
سفارش و تولید می باشد .
روکش کلیه صفحات کابینت تولیدی این مجموعه متعلق به شرکت گنتاش ترکیه بوده و ام دی اف مصرفی نیزازشرکت واناچای تهیه میگردد
صفحات کابینت یک لب گرد جهت استفاده در کابینت و مکانهایی که از یک سو به دیوار ختم میشوند قابل استفاده می باشد.
این صفحات کابینت در طول ۴۱۰ سانتی متر و عرضهای متنوع از ۳۰ سانت الی ۹۰ سانت و ضخامت ۳.۲ سانت قابل سفارش وتولید میباش

کاتالوگ ها